fbpx

Regulamin

SŁOWNIK POJĘĆ

 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego pupilady.pl.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego pupilady.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Sklep – sklep internetowy pupilady.pl.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.pupilady.pl działający pod adresem www.pupilady.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów dla psów – głównie małych i średnich ras (legowiska, ubranka, apaszki, muszki, kokardki, maty węchowe, torby, biżuteria, kocyki, poduszeczki itp.).
 2. Właścicielem sklepu internetowego pupilady.pl jest: PPHU PupiLady Katarzyna Stańczak-Paćko, ul. Paderewskiego 48/6, 25-502 Kielce NIP: 959-128-63-94, REGON: 291067085.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
 5. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego pupilady.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Podane ilości oraz wielkości produktów mogą się minimalnie różnić (+/-10%).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby widoczny stan magazynowy produktów pokrywał się z dostępnym stanem faktycznym. W przypadku braku produktów znajdujących się w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i strony wspólnie ustalą dalszy przebieg realizacji zamówienia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Stwierdzenie przy opisie produktu: „brak w magazynie” nie oznacza całkowitego wycofania produktu z oferty lecz czasowy jego brak. W celu przyspieszenia zakupu  tego artykułu należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mailową na adres: biuro@pupilady.pl

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych w PPHU PupiLady jest Katarzyna Stańczak-Paćko

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. 606-243-677, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pupilady.pl albo pisemnie przesyłając korespondencję na adres PPHU PupiLady Katarzyna Stańczak-Paćko, ul. Paderewskiego 48/6, 25-502 Kielce.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedający informuje, że dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem realizacji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych tej firmie tj. “Poczta-Polska” – Poczta Polska SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, “Kurier DPD” – DPD Polska Sp. Z O.O., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez PPHU PupiLady Katarzyna Stańczak-Paćko

3. WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.pupilady.pl poprzez udostępniony na niej formularz zamówienia.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych (w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub brak potwierdzenia zamówienia;
  2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia;
  3. braku odbioru wysłanej przesyłki;
  4. w przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego).
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@pupilady.pl.
 6. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 3 dni robocze. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 7 dni roboczych. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 10 dni roboczych.
 7. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
 8. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.

4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionego produktu + koszty przesyłki) jest widoczny dla Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4. Aktualny cennik kosztów przesyłki:
Rodzaj wysyłki Wartość zamówienia do 400zł Wartość zamówienia powyżej 400zł
Kurier DPD 17,00 zł gratis
Kurier DPD – POBRANIE 23,50 zł 23,50 zł
Poczta Polska 11 zł (do 2kg) gratis
 1. Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firm: DPD lub Poczta Polska na adres wskazany w formularzu. Średni czas dostawy to ok 3 dni robocze.
 2. Średni czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, o czym Kupujący jest powiadamiany w trakcie składania zamówienia.
 3. Każdą przesyłkę kurierską wskazane jest otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W zaistniałej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Kupującego ze Sklepem. Każdy Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.
 4. Nieodebranie przesyłki i skutkujący tym zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami z tym związanymi tj.
  1. Przesyłka kurierska – 17,00zł
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa – 23,50zł
  3. Poczta-Polska – 11,00zł
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym        w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia      w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:
  1. Bezpośredni przelew na konto bankowe: 96 2490 0005 0000 4600 8231 0667 (Alior Bank) podając w tytule przelewu numer zamówienia.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

5.ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny,              w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę (faktura VAT).
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@pupilady.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: pupilady.pl, PPHU PupiLady.pl ul. Paderewskiego 48/6, 25-502 Kielce z dopiskiem „ZWROT”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR OŚWIADCZENIA – ZWROT
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada     za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami    w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 5. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta (kolorystyka i użyte materiały inne niż na zdjęciach).
 6. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu)           do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany                w Zamówieniu.
 8. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba,     że strony ustalą inaczej.
 10. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane  są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą         i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie        z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz     o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 11. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego               o stwierdzonej niezgodności.
 12. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru        z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@pupilady.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: PPHU PupiLady, ul. Paderewskiego 48/6, 25-502 Kielce z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
 13. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Cała zawartość witryny internetowej www.pupilady.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują          z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane    na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019r.